Civil
Redacció de Contractes: compravenda, arrendament...
Reclamacions de Quantitat: vies extrajudicial i judicial.
Dret de Família: separacions, divorcis, prestacions d'aliments...
Dret Hereditari: declaracions d'hereus, particions d'herència...
Procediments Executius: procediments hipotecaris, judicis executius...
Procediments Especials: arrendaments, propietat horitzontal, intel·lectual i industrial, competència, drets fonamentals...
 
Judicis de l'automòbil, accidents de tràfic.
Estrangeria.

Penal
Denúncies, querelles.
Accidents de trafico, indemnitzacions.

Mercantil
Contractes Mercantils: compravenda, transport, agència, col·laboració i afermament...
 
Constitució i Assessorament de Societats Mercantils.
Fallides i Suspensions de pagaments.
Pagarés. Xecs i Lletres de Canvi.
Patents i Marques.


Laboral
Procediments per Acomiadaments i reclamacions de quantitat.
Procediments per indemnitzacions.
Procediments per incapacitats.
Regulacions d'Ocupació.

Administratiu
Reclamacions i defensa davant de l'administració: vies administrativa i contenciós - administratiu.
 
Tramitació de Subvencions: Subvencions a empreses.
Recursos davant del Tribunal Econòmic - Administratiu.

     
       
       
 
 
 
 
     
     
 
Civil Penal Mercantil Laboral Administratiu